Oftalmološki pregled

Opšti oftalmološki pregled obuhvata ispitivanje oštrine vida sa i bez korekcionih stakala, pravilan položaj i motilitet bulbusa, pregled prednjeg segmenta oka na biomikroskopu (kapci, konjunktiva, rožnjača, sočivo, prednja očna komora), širenje zenica i pregled zadnjeg segmenta oka (očni živac, žuta mrlja, krvni sudovi).

Opšti oftalmološki pregled obuhvata i merenje očnog pritiska kao i propisivanje naočara  ili kontaktnih sočiva.

U slučaju da se na pregledu otkrije ili posumnja na neko oftalmološko oboljenje ili promenu, radi se dalja dijagnostika i lečenje.

Očni pregled je bezbedan i bezbolan, nakon pregleda može biti malo mutniji vid, zbog širenja zenica ali ova neugodnost prođe nakon dva-tri sata.


DEČIJI PREGLEDI

Dečiji oftalmoloski pregledi se vrše u našoj ordinaciji u opuštenoj i prijatnoj atmosferi za decu, kroz igru, sa prilagođenim aparatima i uređajima u zavisnosti od uzrasta deteta.

Važnost prvog pregleda u što ranijem uzrastu je od izuzetne važnosti zbog prevencije slabovidosti i pravilnog razvoja dece. Prvi oftalmološki pregled Vašeg deteta trebalo bi uraditi do četvrte godine života, naravno, po potrebi i ranije.


ODREĐIVANJE DIOPTRIJE

Jedan od najčescih problema u oftalmoloskoj ordinaciji je mutan i nejasan vid. Određivanje dioptrije vrši se korišćenjem najsavremenijih oftalmoloških aparata, korekcionim staklima sa ili bez širenja zenica ( kod dece je širenje zenica neophodno). Nakon toga u našoj optici možete izabrati naočare najpoznatijih svetskih brendova, korekciona stakla najkvalitetnijih svetskih proizvođaca kao i kontaktna sočiva.


KONTAKTNA SOČIVA

Kontaktna sočiva su optičko pomagalo koje služi za korekciju dioptrije, kao terapeutsko sočivo ili u estetske svrhe, kao sočivo u boji. Pregled za kontaktna sočiva obuhvata određivanje dioptrije, pregled prednjeg segmenta oka, merenje suznog filma, fitovanje sočiva  i obuku za sočiva.


HIRURŠKE INTERVENCIJE NA PREDNJEM SEGMENTU OKA

Bilo da se radi o kapcima, konjunktivi ili rožnjači, male hirurške intervencije nekada rešavaju velike probleme. Nakon dijagnostike, terapija i lečenje se svakom pacijentu prilagođava individualno i nalazi se najbolje rešenje. 


UDRUŽENE BOLESTI

Znamo da se mnoge bolesti organizma nekada  prvo otkriju na oftalmoloskom pregledu, kao što su dijabetes, hipertenzija, multipla skleroza, artritis, Sjogrenova bolest, tumorski procesi  i mnoge druge. Obavljamo preglede na zahtev i kao dodatnu dijagnostiku i precenje drugih specijalista, kardiologa, neurologa, endokrinologa i zajedno pristupamo lečenju pacijenta.


GLAUKOM

Glaukom ili kako se često naziva “povišen očni pri­ti­sak” ili „ tihi kradljivac vida“ vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas! Glaukom je neuropatija, bolest u kojoj  je otežano održa­vanje nor­malnog pro­toka očne vodice kroz Vaše oko, što uzrokuje visoke vred­nosti očnog pri­tiska unutar oka i dovodi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i gubitka vida. Opas­nost leži u tome da nema simp­toma – glaukom ne osećate, dok ne postane prekasno! Zato se kaže da je glaukom podmukli kradljivac vida.

Glaukom možete imati i uz normalan očni pritasak. Važno je znati da 30% ljudi ima sve simptome glaukomske bolesti uz nor­malan pri­ti­sak ili tek malo povišen. Zbog te čin­jenice važan je redovan oftal­mološki pregled!

Rano otkri­vanje je jako bitno, kako bi se sprečio gubitak vida. Glaukom koji se ne leči dovodi do atrofije (propadanje) očnog živca i gubitka vida. Lečenje glaukoma obuh­vata raspon od jed­nos­tavne upotrebe kapi za oči u ranoj fazi, do lečenja laserom i lečenja hirurškim putem u teškim sluča­je­vima. Tre­ba znati da se oštećeni živac ne može obnoviti! Ali, zdravi živci se mogu zašti­titi. Važno je nagl­a­siti da vidna ošt­rina vrlo često i dugo nije u korelaciji s oštećenjem vidnog polja!


SISTEMATSKI PREGLEDI

U našoj ordinaciji radimo i sistematske preglede većih grupa klijenata prilagođeno potebama i mogućnostima, što u pogledu organizovanja vremena, načina i vrste pregleda koji su potrebni.